SERVICII DREPT CIVIL

 Cabinetul nostru ofera urmatoarele servicii de drept civil:

 • -Anularea sau constatarea nulitatii actelor si contracte juridice;
 • -Actiuni in pretentii;
 • -Asistenta juridica şi reprezentare in cauze privind reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii 18/1991;
 • -Asistenta juridica şi reprezentare in cauze privind anulare titlu de proprietate;
 • -Contestatii la Dispozitiile de retrocedare in baza Legii 10/2001;
 • -Contestatii la executare silita;
 • -Granituiri;
 • -Ieşiri din indiviziune;
 • -Restituirea pretului de piata in baza Legii 10/2001;
 • -Retrocedari imobiliare in baza Legii 10/2001;
 • -Revendicari imobiliare;
 • -Succesiuni;
 • -Servituti;
 • -Uzucapiuni;
 • -Punerea sub interdictie si ridicarea interdictiei persoanei fizice;
 • -Declararea disparitiei;
 • -Actiuni in domeniul Dreptului Succesoral;